Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta keskittyy lapsen ja hevosen väliseen kommunikointiin ja sillä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia mm. käytöshäiriöihin, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin.

Toiminta voidaan aloittaa yksilökäynnillä. Tällöin läsnä on asiakas, hevonen tai poni ja ohjaaja. Pystymme vastaanottamaan myös ryhmiä, jolloin toiminta suunnitellaan ryhmälle sopivaksi.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tarkoitettu…

 • kaikenikäisille tukea tarvitseville aikuisille, lapsille ja nuorille.
 • syrjäytymisvaarassa oleville.
 • koulupudokkaille.
 • lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi.
 • kehitysvammaisille.
 • sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi.

Toiminnalla tuetaan ja kehitetään:

 • sosiaalisia taitoja
 • vuorovaikutustaitoja
 • itsetuntoa
 • tunneilmaisua
 • toiminnanohjausta
 • itsesäätelyä
 • keskittymiskykyä
 • rauhoittumista ja rentoutumista
 • rajoihin asettumista
 • vastuuntuntoa
 • kielellisiä taitoja
 • kehonhallintaa

Positiiviset kokemukset vahvistavat

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tavoittelee onnistumisia, positiivisia kokemuksia ja mielialan kohottamista. Näin voidaan vahvistaa asiakkaan identiteettiä. Talliyhteisö on tiivis ja kokemus kuulumisesta yhteisöön on usein voimistava kokemus. Ehkäisemme toiminnallamme syrjäytymisestä ja autamme lasta, nuorta ja aikuista saamaan tunteen omasta pärjäämisestään.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta käytännössä

Jakson alussa asetamme toiminnalle tavoitteet, joiden onnistumista seurataan päiväkirjalla. Päiväkirjaan kirjataan tavoitteet, menetelmät (asiakas osallistuu näiden suunnitteluun) ja onnistumiset. Otamme myös jakson aikana valokuvia, jotka liitetään päiväkirjaan.

Kaikki alkaa tutustumisesta hevoseen ja sen käyttäytymiseen hoitamalla sitä. Harjoittelemme käsittelyä monipuolisesti, muun muassa taluttamalla, laittamalla varusteet, ratsastamalla, kärryillä ajamalla ja agility-tehtävillä. Teemme myös tallitöitä, kuten ruokintaa, siivousta ja vesien laittamista. Myös varusteiden huolto kuuluu tehtäviin.

Jakson aikana keskustelemme omista kokemuksista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Tutkailemme myös hevosen herättämiä tunteita. Kaikki hevoset ja ponit ovat säyseitä ja lempeitä työkavereita, tutustu eläimiin täällä.

Toiminta AiKa-tallilla

Toimintaa ohjaa Aila Kajander, joka on koulutettu SPHT-ohjaaja sekä KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, äiti ja kasvattaja. Tallilla on voimassaoleva turvallisuusasiakirja ja tallin henkilökunta on saanut ensiapukoulutuksen. Kaikki hevoset ja ponit ovat kilttejä ja tehtäväänsä soveltuvia, tutustu eläimiin täällä.